Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Flus IR-865 (-50 ~ 1850°C)

  • Thang đo: -50 ~ 1850°C/-58 ~ 3362°F
  • Sai số: -50 ~ 0°C: ±4°C; 0 ~ 500°C: ±1.5%; >500°C: ±2%
  • D:S = 50:1
  • Độ phát xạ: 0.1 – 1.0
  • Độ phân giải: 0.1°C/°F