Thiết bị ghi nhiệt độ độ ẩm Hioki LR8512: 2 kênh, Bluetooth

• Tích hợp xung và đo các tín hiệu ON / OFF logic hoặc xoay

• Lưu trữ 500.000 điểm dữ liệu cho mỗi kênh