Ampe kìm đo dòng dò Kyoritsu 2413F

  • Đo dòng rò 3 pha và 4 pha với bộ biến áp rộng.
  • Nút chuyển đổi tần số giảm hiệu ứng sóng hài
  • Đầu ra AC/DC
  • Độ phân giải 0.1mA.