Ampe kìm đo dòng Kyoritsu 2002R (400A/2000V)

Đường kính kìm kẹp ф : 55mm

Giải Đo dòng AC : 400A/2000A

Giải đo điện áp AC : 40/400/750V

Giải đo điện áp DC : 40/400/1000V

Giải đo điện trở Ω : 400Ω/4k/40k/400kΩ