Ampe kìm Extech EX650 True RMS AC 600A

  • Đồng hồ đo dòng điện AC R25 600A True + NCV
  • 9 chức năng bao gồm AC
  • Đi kèm với dây kiểm tra và 3 pin AAA
  • True RMS cho phép đo AC chính xác