Ampe kìm Extech EX820 (đo nhiệt độ hồng ngoại)

  • Đo dòng AC.
  • Công nghệ True RMS tăng cường độ chính xác.
  • Đo nhiệt độ với nhiệt kế kiểu K.