Ampe kìm Extech EX840 (Nhiệt kế hồng ngoại)

  • Đo dòng  AC / DC 1000A
  • True RMS, Autoranging
  • Tích hợp nhiệt kế hồng ngoại