Ampe kìm Hioki 3291-50

  • CAT III 600 V (CAT IV 300 V)
  • Thiết kế kẹp lật sáng tạo
  • Lật màn hình để xem số đo từ bất kỳ góc nào
  • Dải đo từ 60 đến 1000A
  • True RMS
  • Công nghệ hiển thị đảo ngược
  • Chức năng lọc