Ampe kìm Hioki CM4375 True RMS (1000A AC/DC)

  • Đo dòng AC/DC 1000 A
  • Điện áp 1700V
  • Tiêu chuẩn CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Cảm biến mỏng φ34 mm