Ampe kìm Lutron CM-6155C đo dòng AC/DC 1000A

  • Đo dòng AC/DC: 600A, 1000A.
  • Trở kháng: 10M Ohm.
  • Nhiệt độ (Loại K): -20 ° C đến 750 ° C.
  • Đường kính kìm kẹp: 32mm.
  • Nhiệt độ loại K. Đầu dò, TP-01, PT-02A, TP-03, TP-04, TP-05  tùy chọn.
  • Ω: Điện trở, Diode, liên tục, điện dung, tự động