Ampe kìm Lutron CM-9940 đo dòng AC/DC 600A

  • Đo dòng AC/DC: 600A.
  • Điện áp AC: 4V-600V.
  • Điện áp DC: 400 mV.
  • Tần số: 5 KHz-500 KHz.
  • Nhiệt độ hoạt động: 0 ℃ to 50 ℃,<80% RH.
  • Tiêu chuẩn an toàn: IEC 1010 CATIII-600V