Ampe kìm miliampe Kyoritsu 2500

• Độ phân giải 0,01mA cho dòng điện DC
• Độ chính xác cao nhất 0,2%
• Hàm kẹp Ø6mm dễ sử dụng ở những nơi chật hẹp
• Đo từ 0.01mA đến 120.0mA