Ampe kìm Uni-T UT209A đo dòng AC/DC 1000A

  • Dòng điện AC (A):  40A/400A/1000A
  • Dòng điện DC (A):  40A/400A/1000A
  • Điện áp AC (V):  400mV/4V/40V/400V/750V
  • Điện áp DC (V):  400mV/4V/40V/400V/1000V
  • Trở kháng (Ω):  400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
  • Điện dung (F):  4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF