Camera nhiệt Fluke TiR3FT

(1 đánh giá của khách hàng)

Các tính năng chính