Camera nhiệt HT-19

  • Sản phẩm:Camera nhiệt cầm tay
  • Độ phân giải màn hình:0,3 triệu pixel
  • Phạm vi nhiệt độ:-20oC đến 300oC (-4 đến 572)
  • Độ nhạy nhiệt: 0,07ºC
  • Độ phân giải hồng ngoại: 320 * 240