Camera nhiệt HT-A3

  • Độ phân giải hồng ngoại:  384 x 288
  • Màn hình LCD có độ phân giải: 720*540
  • Tiêu cự dài: 19mm 25mm
  • Dòng góc: 19,5 ° x14.7 °; 14,9 ° x11.2 °; 
  • Zoom kỹ thuật số:  2 X 4 X 8 X