Can nhiệt cảm biến nhiệt độ Pt100

  • Chiều dài : 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm…
  • Đường kính : 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
  • Dãy đo : -50..100 C, -50…200 C, -50…400 C….
  • Xuất xứ : Korea, Đức, Italy