Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3124

Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3124, Kyoritsu K3124 – Điện áp thử :1k~10kV /1000V Giải đo : 1.6GΩ/100GΩ / 100MΩ Accuracy : 0.05~50GΩ/1~100MΩ |±10% rdg