Đồng hồ đo LCR Sanwa LCR700

  • Độ chính xác: ± 0.3 % + 3
  • Kích thước: 184 x 87 x 45mm
  • Trọng lượng: 400g