Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1052

Độ chính xác cao, hiệu suất cao và đo lường đáng tin cậy
• Độ chính xác DC cơ bản 0.09%
• Màn hình lớn với 6.000 lần
• Các phép đo True-RMS