Đồng hồ vạn năng Fluke 8808A Digital Multimeter

Tính năng sản phẩm:

  • Độ phân giải 5,5 chữ số
  • Độ chính xác V DC cơ bản 0,01%
  • Hiển thị kép