Fluke P5551

Tổng quan về sản phẩm P5551 Pointer Remover / Punch :

Công cụ này được thiết kế để nhanh chóng loại bỏ và liên tục tái trang bị con trỏ của một máy đo áp suất.