Máy đo độ đục ISO Hanna HI98713-01

Nhà sản xuất:
  • Màn hình LCD thân thiện với người dùng, có đèn nền với mã hướng dẫn
  • Thời gian hiện tại liên tục trên màn hình
  • Hiệu chuẩn hai, ba hoặc bốn điểm