Hệ thống giám sát ghi hình rung Huatec HGS923

  • Phạm vi biên độ: tốc độ mặc định 25mm/giây và dải tần số
  • Mức chuyển dịch: 3mm, 1.2 ~ 1000Hz hoặc 10 ~ 1000Hz
  • Vận tốc (True RMS): 25mm / s, 1,2 ~ 2000Hz hoặc 10 ~ 2000Hz