Máy Chuẩn Độ Điện Thế Hanna HI932

Nhà sản xuất:

– Thực hiện nhiều phản ứng acid – base, oxi hóa khử, tạo phức, tạo tủa, khan

– Chuẩn độ ngược và xác định nồng độ thuốc thử.

– Không cần nâng cấp lập trình bổ sung.

– USB.

– Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và phương pháp trọn đời sản phẩm.

– Bơm định lượng 40.000 bước chưa từng có đối với khối lượng nhỏ chất chuẩn độ

– Đạt được điểm cuối rất chính xác để có tính nhất quán cao hơn.

– Lưu trữ lên đến 100 phương pháp.