Máy đo ánh sáng Testo 540

3.600.000

Máy đo ánh sáng Testo 540