Máy đo chất lượng không khí Kimo HQ210 (nhiệt độ, độ ẩm, khí CO, CO2)

  • Đo độ ẩm và nhiệt độ
  • Hai đầu vào cho nhiệt độ Pt100 (từ -200 đến + 600 ° C)
  • Lên đến sáu phép đo cùng một lúc
  • Màn hình đồ họa lớn
  • Các mô-đun đo lường hoán đổi cho nhau
  • Giấy chứng nhận hiệu chuẩn