Máy đo điện trở Sanwa M53

  • Độ chính xác : +-2%
  • Đo ACV : 200/750V
  • Độ chính xác : +-1%