Máy đo điện từ trường Extech 480826 (EMF 3 trục)

  • Đo trường điện từ ba trục (X, Y, Z) (30Hz đến 300Hz)
  • Đo trường điện từ ba trục (hướng X, Y, Z)
  • Lý tưởng cho các phép đo EMF xung quanh đường dây điện, thiết bị điện và thiết bị công nghiệp
  • Phạm vi đo rộng (3 phạm vi của TepTesla hoặc mGauss)
  • Màn hình LCD chữ số lớn, giữ dữ liệu