Máy đo độ ẩm đất PCE-SMM 1

  • Dễ sử dụng
  • Phạm vi đo độ ẩm lên đến 50%
  • Độ phân giải 0,1%
  • Màn hình LCD lớn