Máy đo độ ẩm gỗ Wagner MMC 220 (5% – 32%)

11.500.000

  • Đo 4 nhóm gỗ khác nhau
  • Khoảng đo: 5%-30%
  • Độ chính xác: 0,1%
Máy đo độ ẩm gỗ Wagner MMC 220 (5% – 32%)
Máy đo độ ẩm gỗ Wagner MMC 220 (5% – 32%)