Máy đo độ ẩm lúa gạo Kett F511

  • Ứng dụng với: Lúa, gạo, lúa mì
  • Thang đo: Gạo: 11-20%, Lúa mì: 10-30%, Lúa: 11-30%
  • Độ chính xác: 0,5%
  • Hiển thị: Màn hình LCD