Máy đo độ cứng thạch cao Huatec HHP-20A

  • Đo độ cứng thạch cao, vật liệu
  • Ghi và giữ kết quả, min, max
  • Kiểm tra độ cứng theo phương pháp Shore D