Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CFNFBS

  • Đo trên cả hai bề mặt: Từ tính & Không từ tính
  • Thang đo tùy chọn: 0 – 1500 micromet, 0 – 5mm và 0 – 13mm.