Máy đo laser cân bằng GEO-FENNEL Geo5X-L360 HP

  • Tầm tự cân bằng: ± 4o.
  • Độ chính xác: ± 2mm/10m.
  • Bán kính làm việc (không receiver): 30m*.
  • Bán kính làm việc (dùng receiver): 60m.