Máy đo lực Extech 475044-SD-NIST (20kg, hiệu chuẩn NIST)

  • Đầu dò đo tế bào tải độc quyền
  • Hiệu chuẩn NIST
  • Có khả năng đo / kéo 20kg, 44 lbs và 196 Newton