Máy đo màu Lutron RGB-1002

  • Đo kiểu 45 độ và 0 độ
  • Sử dụng phương pháp phân tích quang phổ
  • Hệ màu RGB và HSL