Máy đo nhiệt độ Huatec TM-6861

  • Độ phân giải 0, 1 °
  • Chức năng giữ kết quả
  • Trọn bộ hoàn chỉnh, cùng hướng dẫn sử dụng