Máy đo nồng độ cồn Alcohol Tester V3

  • Thang đo: 0,00 ~ 1.00mg / L
  • Độ chính xác: ± 10% F.S
  • Đơn vị đo: mg/l hoặc BAC