Máy Đo pH/Nhiệt Độ Để Bàn Hanna HI221

Nhà sản xuất:
  • Thang đo pH: -2.00 đến 16.00 pH
  • Độ phân giải pH: 0.01 pH
  • Thang đo mV: ±699.9 mV; ±2000 mV
  • Độ phân giải mV: 0.1 mV (±699.9 mV) ; 1 mV (±2000 mV)
  • Thang đo nhiệt độ: -20 đến 120.0°C (-4.0 to 248.0°F)
  • Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C