Máy đo tốc độ gió Lutron LM-81AM

  • Độ chính xác : ± (2 % + 1 d)
                           ±(2 % + 20 ft/min).
  • Chức năng  : Tự động tắt nguồn