Máy đo từ trường Lutron GU-3001

  • Đo điện từ trường AC/DC
  • Tầm đo rộng : ± 3000 milligauss .
  • Độ phân giải 0.1 milligauss
  • Hiển thị cực N / cực S