Máy đo từ trường Lutron MG-3002

(1 đánh giá của khách hàng)

Máy đo điện từ trường nam châm một chiều và xoay chiều LUTRON MG-3002

* Phạm vi rộng, đo từ tính mục đích chung.

* Đơn vị: G (Gauss), mT (milli Tesla).

* DC / AC từ đo lường.

* DC Range: 300.00 mT / 3000,0 mT.

* AC Range: 150.00 mT / 1500,0 mT.