Máy hiệu chuẩn nhiệt độ kép Fluke Calibration 9009

(1 đánh giá của khách hàng)

Model 9009 bao gồm hai khối nhiệt độ được kiểm soát độc lập. Khối nóng cung cấp nhiệt độ từ 50°C đến 350°C trong khi khối lạnh bao gồm nhiệt độ từ –15°C đến 110°C