Máy phân tích chất lượng điện năng Prova 6830A + 6801

  • Tiêu chuẩn an toàn CAT III 600V
  • Giá trị RMS True (V123 và I123)
  • Công suất hoạt động (W, KW, MW, GW)
  • Công suất biểu kiến ​​và phản kháng (KVA, KVAR)