Máy phân tích chất lượng nước AZ 9861

  • Đo nồng độ pH từ 0-14
  • Đo nhiệt độ từ -20C ~ 100C
  • Đo độ dẫn điện từ -999.9 ~ +999,9 mV
  • Độ chính xác cao