Phần mềm quản lý điện năng Hioki SF1001

  • Quản lý và phân tích dòng điện 3 pha
  •  Hiển thị biểu đồ xu hướng
  •  Tóm tắt, báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng
  •  In báo cáo