Máy kiểm tra hệ thống dây điện Extech CB20

  • Nhiệt độ hoạt động: 41 đến 104 ° F (5 đến 40 ° C)
  • Trình tìm ngắt mạch (Bộ thu):
    • Nhanh chóng xác định vị trí cầu dao và cầu chì
    • Điều chỉnh độ nhạy tự động dựa trên bộ vi xử lý