Nhiệt ẩm kế tự ghi Temtop TemLog20H

  • Phạm vi đo nhiệt độ: -30oC ~ 70oC
  • Độ phân giải: 0,1oC
  • Cảm biến: Tích hợp nhiệt điện trở NTC
  • Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,5oC (-20oC ~ 40oC); ± 1 ℃ (khác)
  • Ghi công suất: 32000 điểm (MAX)