Nhiệt ẩm kế tự ghi Tenmars TM-305LR

  • Đo nhiệt độ từ -20 ° C – 60 ° C.
  • Đo độ ẩm với phạm vi từ 0-99% RH.
  • Chức năng ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm.
  • Kết nối máy tính tải và phân tích dữ liệu.